Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân số VN sau 25 năm đổi mới: Cách mạng trong lĩnh vực sinh sản

Thứ sáu, 08:28 21/10/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - 25 năm qua, Việt Nam không chỉ quyết liệt đổi mới chính sách kinh tế và thu được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực này mà còn quyết liệt trong chính sách dân số.

Đổi mới kinh tế, đẩy mạnh KHHGĐ thúc đẩy phát triển bền vững

25 năm qua, Việt Nam không chỉ quyết liệt đổi mới chính sách kinh tế và thu được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực này mà còn quyết liệt trong chính sách dân số.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) đã chỉ rõ: "Sự gia tăng dân số quá nhanh là một trong những nguyên nhân quan trọng cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gây khó khăn lớn cho việc cải thiện đời sống, hạn chế điều kiện phát triển về trí tuệ, văn hóa và thể lực của giống nòi. Nếu xu hướng này cứ tiếp tục diễn ra thì trong tương lai không xa, đất nước sẽ đứng trước những khó khăn rất lớn, thậm chí những nguy cơ về nhiều mặt".

Quyết tâm chính trị giải quyết vấn đề dân số đã được phản ánh trong các Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực DS-KHHGĐ, Hiến pháp 1992, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989, Pháp lệnh Dân số 2003, các Chiến lược DS-KHHGĐ của Chính phủ và nhiều văn bản khác... Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, một hệ thống đồng bộ các giải pháp đã được triển khai mà chủ yếu là tuyên truyền giáo dục và đưa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến tận tay người dân.
 
Kết quả của Chương trình DS-KHHGĐ trong những năm qua đã tác động to lớn đến tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Cán bộ dân số huyện Hoài Nhơn (Bình Định) truyền thông KHHGĐ cho ngư dân trong khuôn khổ Đề án 52).    
Ảnh: Dương Ngọc
 
Kết quả là mức sinh đã giảm. Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam luôn đạt "mức sinh thay thế", tức là trung bình mỗi bà mẹ có 2 con. Chúng ta đã nỗ lực thực hiện được mục tiêu Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) đề ra trước 10 năm. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam chỉ sinh số con bằng 1/3 cách đây 40 năm và khoảng một nửa so với 22 năm về trước. Đây thực sự là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực sinh sản.
 
 Bởi người dân đã ý thức được việc chuyển sinh đẻ từ tự nhiên, bản năng sang sinh đẻ có kế hoạch, văn minh; Từ bị động sang chủ động; Từ số con nhiều, chất lượng thấp sang số con ít, chất lượng cao; Từ sinh đẻ ít trách nhiệm sang sinh đẻ có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, năm 1999 Liên Hợp Quốc đã tặng Giải thưởng Dân số cho Việt Nam. Mức sinh giảm, tốc độ tăng dân số chậm lại đã tác động to lớn đến mọi mặt của quá trình phát triển ở nước ta, cả kinh tế - xã hội và môi trường.

Đóng góp to lớn của việc giảm mức sinh

Mục tiêu kinh tế cốt lõi ở các nước nghèo là nâng cao tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người để nhanh chóng cải thiện đời sống nhân dân. Ở Việt Nam, mức sinh giảm đã đóng góp to lớn vào việc thực hiện mục tiêu này.

Sau 20 năm (1990 - 2010), GDP đã gấp 4,12 lần nhưng quy mô dân số chỉ tăng 1,32 lần, nên GDP bình quân đầu người tăng 3,12 lần. Nếu duy trì mức sinh như năm 1989 thì dân số năm 2010 sẽ là 104,4 triệu người, do đó GDP bình quân đầu người chỉ tăng 2,57 lần. Như vậy, kết quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia trong 20 năm qua đã trực tiếp làm tăng GDP bình quân đầu người tới khoảng 2,8% mỗi năm. Rõ ràng cùng với đổi mới kinh tế, những nỗ lực KHHGĐ đã góp phần đáng kể đưa nước ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo và trở thành nước có thu nhập trung bình.

Mức sinh giảm nên số dân trong độ tuổi học phổ thông giảm. Kết quả là từ năm 2001 đến 2010, số học sinh phổ thông giảm ở tất cả các cấp và tổng số giảm là 3.062,8 ngàn.

Mức sinh giảm không chỉ tạo ra khả năng tiết kiệm nhân lực, vật lực, tài lực mà còn góp phần tháo gỡ sức ép về dân số đối với ngành giáo dục, tạo điều kiện thu hẹp quy mô để nâng cao chất lượng giống nòi. Hơn nữa, do chỉ có 2 con nên các gia đình có thể tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để chăm lo cho con cái học hành. 

Kết quả là tỷ lệ nữ sinh trong các trường phổ thông cũng như trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học đã tương đương với học sinh nam. Bình đẳng giới trong giáo dục là cơ sở vững chắc để phụ nữ nâng cao năng lực và thực hiện bình đẳng toàn diện và đầy đủ.

Mức sinh giảm ngăn chặn đà giảm sâu một số chỉ tiêu về tài nguyên, môi trường. Rừng có ý nghĩa lớn đối với phát triển bền vững nhưng rừng của nước ta đã bị suy giảm nghiêm trọng. Từ năm 1943 đến năm 1990 diện tích rừng bình quân đầu người ở nước ta giảm từ 0,64 ha/người xuống 0,14 ha/người. Tuy nhiên, 20 năm trở lại đây, tỷ lệ tăng dân số giảm xuống đồng thời đẩy mạnh việc trồng rừng nên chỉ tiêu này tại các thời điểm 1995 và 2009 vẫn giữ được ở mức 0,13 ha/người.

Như vậy, có thể khẳng định: Kết quả của Chương trình DS-KHHGĐ trong những năm qua đã tác động toàn diện,  to lớn đến tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường- tức là góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.  

Từ DS-KHHGĐ đến Dân số và Phát triển
 

Hiệu quả ấn tượng của việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về dân số

- Nếu mỗi lớp học có 35 học sinh, mỗi phòng học, học 2 ca thì đã có thể tiết kiệm khoảng 43.754 phòng học.

- Bình quân 18 học sinh có 1 giáo viên dạy trực tiếp (như năm học 2010-2011) thì đã có thể tiết kiệm hơn 17 vạn giáo viên phổ thông.

- Giả sử bình quân lương của giáo viên phổ thông là 3.000.000 đồng/người /tháng thì một năm Nhà nước tiết kiệm 6.120 tỷ đồng. Trong khi đó, kinh phí dành cho Chương trình mục tiêu Quốc gia trong suốt 20 năm qua chỉ là 8.400 tỷ.

Hiện nay, duy trì thành tựu của Chương trình KHHGĐ vẫn là một nhiệm vụ cấp thiết và khó khăn, bởi quy mô dân số nước ta đã rất lớn, đạt gần 90 triệu và mật độ dân số rất cao, hơn 260 người /km², gấp 6,5 lần "mật độ tiêu chuẩn", 6 lần mật độ dân số thế giới và 10 lần mật độ dân số các nước đã phát triển.

Trong khi đó 70% dân số nước ta ở nông thôn, hơn một nửa lao động làm nông nghiệp- tức là cơ sở kinh tế - xã hội của nhu cầu nhiều con vẫn còn nguyên giá trị, khả năng tiềm ẩn bùng nổ dân số vẫn khá lớn, không thể chủ quan buông lỏng quản lý.

Tuy mức sinh của Việt Nam đã giảm nhưng rất khác nhau giữa các tỉnh, các vùng. Sự mất cân đối giới tính ở trẻ em và trẻ sơ sinh có dấu hiệu nghiêm trọng và ngày càng tăng. Năm 2010, trong số trẻ em được sinh ra, cứ 100 bé gái sinh, tương ứng lại có tới 111,2 bé trai. Hậu quả dân số, xã hội của tình trạng này là không nhỏ.

Do tỷ lệ trẻ em giảm mạnh, tuổi thọ tăng nên người cao tuổi có tỷ lệ tăng nhanh nhất so với các nhóm dân cư khác làm cho quá trình già hóa ở nước ta diễn ra nhanh hơn nhiều so với các nước và Việt Nam không tránh khỏi tình trạng "già trước khi giàu".
 
Do đó, giải quyết vấn đề an sinh, chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng chục triệu người cao tuổi theo kiểu truyền thống sẽ không thích hợp với xã hội đang tiến theo kinh tế thị trường, đô thị hóa, hiện đại hóa. Mô hình gia đình nhỏ và "hạt nhân hóa" diễn ra mạnh mẽ. Ở đây đòi hỏi những nghiên cứu, chính sách và giải pháp quản lý đồng bộ từ phía Nhà nước.

Dân số nước ta phân bố không đều, các luồng vốn đầu tư tập trung vào Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cũng khác nhau giữa các địa phương nên di dân tự do diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Số người di cư ngày càng tăng và đã tăng 50% trong 10 năm trở lại đây. Tình trạng này đã góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Những hiện tượng này đang tác động mạnh đến sự phát triển của cả nơi "xuất cư" và nơi "nhập cư". Quản lý các dòng di cư dường như vẫn còn yếu ngay ở khâu cơ bản nhất: Nắm được số liệu! Ở các tỉnh có số người nhập cư nhiều, cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 cho thấy có sự "vênh lớn" giữa số liệu tổng điều tra dân số với số liệu của cơ quan chức năng trước đó.

Chất lượng dân số của chúng ta tăng lên nhưng chưa cao. Chỉ số phát triển con người (HDI) theo cách tính mới của Liên Hợp Quốc chỉ đạt 0,496 vào năm 1990, tăng lên 0,597 năm 2000 và 0,656 năm 2010. Việt Nam đã được xếp vào loại có HDI trung bình nhưng vẫn xếp thứ 92 trong số 136 nước so sánh. Để thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" thì giải pháp nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực mang tính quyết định.

Rõ ràng, bên cạnh việc tiếp tục duy trì Chương trình Mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ trên toàn quốc và tập trung vào khu vực miền núi thì nhiều vấn đề dân số và phát triển nổi lên-Đó là những thách thức mới đối với sự phát triển của nước ta không chỉ theo nghĩa bền vững về môi trường tự nhiên mà cả bền vững về mặt xã hội, phát triển kinh tế. Điều này đòi hỏi những tư duy mới, nhạy bén và thích hợp về chính sách dân số trong giai đoạn mới.
 
GS Nguyễn Đình Cử
   (Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề XH-Trường ĐH Kinh tế Quốc dân)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu Giang: Tọa đàm về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ viên chức

Hậu Giang: Tọa đàm về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ viên chức

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

GĐXH – Hội Liên hiệp Phụ nữ Hậu Giang vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ, công chức, viên chức” năm 2023.

Những rủi ro về sức khỏe khi mẹ bầu nuôi thú cưng

Những rủi ro về sức khỏe khi mẹ bầu nuôi thú cưng

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Khi mang thai hoặc mới sinh con không phải là thời điểm tốt nhất để nuôi chó và mèo. Một số vật nuôi tiềm ẩn những rủi ro về sự an toàn và sức khỏe mà phụ nữ mang thai cần chú ý.

Nghệ An: Ý nghĩa hội thi "Người cao tuổi sống vui sống khỏe"

Nghệ An: Ý nghĩa hội thi "Người cao tuổi sống vui sống khỏe"

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Hội thi góp phần nâng cao hiểu biết cho cán bộ và nhân dân về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến người cao tuổi. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm góp phần phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

5 dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư cổ tử cung, dù nhẹ cũng không nên bỏ qua

5 dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư cổ tử cung, dù nhẹ cũng không nên bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Ở giai đoạn đầu, ung thư cổ tử cung không có quá nhiều biểu hiện rõ ràng, chị em cần đặc biệt lưu ý đến những khác thường trong cơ thể để từ đó phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Giao lưu trực tuyến: Các mô hình lồng ghép truyền thông dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại địa phương

Giao lưu trực tuyến: Các mô hình lồng ghép truyền thông dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại địa phương

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH – Các chuyên gia nhận định, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Người mắc hội chứng tiền kinh nguyệt tăng nguy cơ mãn kinh sớm

Người mắc hội chứng tiền kinh nguyệt tăng nguy cơ mãn kinh sớm

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Theo một nghiên cứu mới công bố, những người bị hội chứng tiền kinh nguyệt (hay PMD) gồm các khó chịu trước thời kỳ kinh nguyệt như chuột rút, đau đầu, trầm cảm và rối loạn tâm trạng nghiêm trọng có nguy cơ mãn kinh sớm cao hơn gấp đôi.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9/2023

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9/2023

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH – Ngày Tránh thai thế giới 26/9 năm nay với chủ đề “Hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn” được nhiều địa phương hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực.

Những lưu ý về dinh dưỡng ở người nhiễm HIV/AIDS

Những lưu ý về dinh dưỡng ở người nhiễm HIV/AIDS

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Dinh dưỡng tốt rất quan trọng với người nhiễm HIV, đặc biệt là trong giai đoạn cơ thể suy yếu, mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội...

Sử dụng liên tục thuốc tránh thai khẩn cấp, đau bụng dữ dội, rối loạn kinh nguyệt

Sử dụng liên tục thuốc tránh thai khẩn cấp, đau bụng dữ dội, rối loạn kinh nguyệt

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Việc lạm dụng, sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm...

4 loại gia vị có lợi cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi

4 loại gia vị có lợi cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Gia vị có một vị trí rất đặc biệt trong cách chế biến món ăn. Nhiều người cho rằng, khi mang thai không nên ăn các loại gia vị cay, nóng nhưng có 4 loại gia vị dưới đây lại có lợi cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi.

Top