Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm 2024, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Chủ nhật, 10:51 26/11/2023 | Đời sống

GĐXH - Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật. Năm 2024, làm thêm giờ được quy định thế nào?

Thời gian làm thêm giờ là gì?

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Điều kiện sử dụng người lao động làm thêm giờ, tăng ca năm 2024

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

- Phải được sự đồng ý của người lao động về các nội dung sau đây (trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019):

+ Thời gian làm thêm;

+ Địa điểm làm thêm;

+ Công việc làm thêm.

- Bảo đảm quy định về số giờ làm thêm tối đa trong 01 ngày, 01 tháng, 01 năm theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ: Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động có được miễn thuế thu nhập cá nhân?Tiền lương làm thêm giờ của người lao động có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

GĐXH - Theo Bộ luật Lao động 2019 việc tính tiền lương làm thêm giờ được áp dụng cho tất cả người lao động. Vậy khoản tiền lương làm thêm giờ của người lao động có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Năm 2024, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào? - Ảnh 2.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Bộ luật Lao động. Ảnh minh họa: TL

Năm 2024, số giờ làm thêm, tăng ca tối đa được quy định thế nào?

Số giờ làm thêm, tăng ca tối đa trong 1 ngày:

(i) Tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường, trừ trường hợp nêu tại mục (ii) và (iii).

(ii) Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

(iii) Trường hợp làm việc không trọn thời gian quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động 2019 thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

(iv) Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

(v) Thời giờ quy định tại các Khoản 1, Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được giảm trừ khi tính tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân thủ quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

Số giờ làm thêm, tăng ca tối đa trong 1 tháng:

Số giờ làm thêm, tăng ca tối đa không quá 40 giờ trong 01 tháng.

Số giờ làm thêm, tăng ca tối đa trong 1 năm:

Số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, Khoản 3, Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định cho phép người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

- Trường hợp khác do Chính phủ quy định gồm:

+ Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019.

+ Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

+ Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.

Lưu ý, khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các nơi sau:

- Nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm;

- Nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Văn bản thông báo theo Mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Trường hợp không bị giới hạn về số giờ làm thêm, tăng ca:

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định nêu trên và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Năm 2024, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào? - Ảnh 3.

Số giờ làm thêm của người lao động được quy định Theo Bộ luật Lao động 2019. Ảnh minh họa: TL

Người sử dụng lao động có được phép sử dụng người khuyết tật làm thêm giờ không?

Theo Điều 160 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm hoặc làm việc tại mô trường công việc độc hại, nguy hiểm (trừ trường hợp người lao động đã được thông tin đầy đủ về công việc và đồng ý với việc làm thêm giờ).

Sử dụng người khuyết tật làm thêm giờ mà không có sự đồng ý, người sử dụng lao động bị phạt thế nào?

Theo Điều 31 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định:

"1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi:

a) Không tham khảo ý kiến của người lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ;

b) Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên hoặc khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn".

Theo quy định trên, trường hợp người sử dụng lao động sử dụng người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì bị xử phạt hành chính với với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

* Lưu ý: Mức xử phạt hành chính trên là mức phạt đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Đối với tổ chức mức phạt sẽ nhân hai (theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nỗi ân hận giằng xé của người mẹ giao xe cho con khi chưa đủ tuổi

Nỗi ân hận giằng xé của người mẹ giao xe cho con khi chưa đủ tuổi

Đời sống - 6 giờ trước

Sau cái chết của con trai, đặc biệt khi biết sẽ bị truy tố trước toà vì giao xe cho người chưa đủ tuổi, chị Rơ Mah Pil (Gia Lai) suy sụp hoàn toàn. Nỗi ân hận giằng xé khiến chị không dám nhìn vào di ảnh con...

Khám phá rừng trúc thu nhỏ mới lạ giữa lòng Hà Nội

Khám phá rừng trúc thu nhỏ mới lạ giữa lòng Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều người dân cũng như du khách khi đi qua phố Trấn Vũ (quận Ba Đình, Hà Nội) không khỏi tò mò, thích thú bởi "rừng trúc" thu nhỏ độc đáo nằm bên hồ Trúc Bạch.

Khu di tích Gò Đống Thây ở Hà Nội chuẩn được tu bổ hiện ra sao?

Khu di tích Gò Đống Thây ở Hà Nội chuẩn được tu bổ hiện ra sao?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, chính quyền quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất đối với 58 hộ dân để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội).

Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2024 có thể bị phạt đến 75 triệu đồng và bị xử lý hình sự

Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2024 có thể bị phạt đến 75 triệu đồng và bị xử lý hình sự

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những công dân được lệnh gọi nhập ngũ cần nghiêm túc hoàn thành nghĩa vụ và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trường hợp trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt rất nặng thậm chí bị xử lý hình sự.

Video: Hoảng hồn cảnh nữ công nhân bị xe máy tông chấn thương sọ não khi đang quét rác trên đường

Video: Hoảng hồn cảnh nữ công nhân bị xe máy tông chấn thương sọ não khi đang quét rác trên đường

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Nữ công nhân khi đang quét rác trên đường, bất ngờ bị một xe máy lao tới tông trúng, va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

50+ lời chúc hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

50+ lời chúc hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Với mỗi người dân Việt Nam, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là ngày diễn ra các hoạt động để tri ân đến các y, bác sĩ và những người làm trong ngành y đã hết mình chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Video: Khoảnh khắc xe khách chở gần 30 người mất lái, lao xuống vực ở Tam Đảo

Video: Khoảnh khắc xe khách chở gần 30 người mất lái, lao xuống vực ở Tam Đảo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chiếc xe khách đang lưu thông theo hướng từ thị trấn Tam Đảo đi thành phố Vĩnh Yên thì mất lái, đâm gãy lan can rồi lao xuống vực.

Sắp diễn ra Lễ hội Hoa Sơn Trà năm 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc

Sắp diễn ra Lễ hội Hoa Sơn Trà năm 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng Ba năm 2024, bản Nậm Nghiệp ( huyện Mường La, tỉnh Sơn La) sẽ diễn ra Lễ hội Hoa Sơn Trà cùng nhiều hoạt động dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

7 quyền lợi, chính sách công dân được hưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2024

7 quyền lợi, chính sách công dân được hưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2024

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng những quyền lợi, chính sách theo quy định. Những quyền lợi, chính sách đó là gì? Bài viết dưới đây chia sẻ những thông tin liên quan đến vấn đề này.

Top 4 con giáp may mắn nhất tuần mới từ 26/2 đến 3/3/2024

Top 4 con giáp may mắn nhất tuần mới từ 26/2 đến 3/3/2024

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tử vi tuần mới dự báo rằng vận trình của những con giáp may mắn tuần này (26/2 – 3/3) có nhiều sự cải thiện đáng kể, từ sự nghiệp hay tài lộc, tình duyên đều có tin vui đáng mừng.

Top