Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quy định về nghĩa vụ quân sự, công dân có thể bị xử lý hình sự nếu trốn tránh trách nhiệm

Thứ năm, 07:02 30/11/2023 | Đời sống

GĐXH - Trốn nghĩa vụ quân sự là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Trường hợp công dân trong độ tuổi trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự bị xử lý thế nào?

Vì sao công dân cần thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nới cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Được phục vụ trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Môi trường quân ngũ với đặc tính thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tập thể và tình đồng chí, đồng đội… là điều kiện tốt để mỗi thanh niên phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là tham gia, đóng góp một phần sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và toàn dân tộc, trong đó hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn đi đầu và được xem là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo. Vì vậy, mỗi thanh niên khi thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

5 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2024, nhiều người chưa biết5 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2024, nhiều người chưa biết

GĐXH - Nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện của công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong năm 2024, những đối tượng nào được miễn đi nghĩa vụ quân sự?

Quy định mới nhất năm 2024 về trốn nghĩa vụ quân sự, công dân có thể bị xử lý hình sự nếu trốn tránh trách nhiệm - Ảnh 2.

Mỗi thanh niên khi thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước. Ảnh minh họa: TL

Nghĩa vụ quân sự trong thời gian bao lâu?

Tại Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ những không quá 06 tháng khi thuộc các trường hợp sau:

- Để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

- Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Như vậy, những người đi nghĩa vụ quân sự sẽ phải đi từ 24 - 30 tháng và chỉ đi tối đa 30 tháng nếu thuộc trường hợp bị kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ nêu trên, trừ trường hợp có chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thì thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự được tính từ ngày giao, nhận quân. Nếu không có buổi giao, nhận quân tập trung thì thời hạn đi nghĩa vụ quân sự được tính từ ngày đơn vị quân đội tiếp nhận cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xuất ngũ.

* Lưu ý: Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

5 quyền lợi đặc biệt khi tham gia nghĩa vụ quân sự, không phải ai cũng biết5 quyền lợi đặc biệt khi tham gia nghĩa vụ quân sự, không phải ai cũng biết

GĐXH - Nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ bắt buộc. Đồng thời khi tham gia nghĩa vụ quân sự, có nhiều quyền lợi dành cho người tham gia không phải ai cũng biết.

Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 bị xử phạt thế nào?

Vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự

Căn cứ Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 9, Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt khi vi phạm quy định về nhập ngũ:

"Vi phạm quy định về nhập ngũ

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này".

Theo quy định trên, những đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự nếu không tham gia thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định trên.

Ngoài ra, các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm trên buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Truy cứu trách nhiệm hình sự về vi phạm quy định nghĩa vụ quân sự

Căn cứ theo hướng dẫn tại Mục 11 Chương I Công văn 5887/VKSTC-V14 năm 2019, Khoản 8, Điều 3 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015, quy định trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành:

- Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự;

- Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

- Lệnh gọi nhập ngũ;

- Lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015, 03 hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý:

- Không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

- Không chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện; không quy định xử lý hình sự đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Không xử lý hình sự đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Hành vi trốn khám nghĩa vụ quân sự không bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Quy định mới nhất năm 2024 về trốn nghĩa vụ quân sự, công dân có thể bị xử lý hình sự nếu trốn tránh trách nhiệm - Ảnh 4.

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự được tính theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Ảnh minh họa: TL

Trường hợp nào người tham gia nghĩa vụ quân sự được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Khoản 1, Điều 19 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự:

"1. Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây:

a) Chết;

b) Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị;

c) Trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 13 hoặc Điều 14 của Luật này".

Theo quy định trên, người tham gia nghĩa vụ quân sự được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau:

- Chết;

- Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

- Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu nạn kịp thời 7 ngư dân bị chìm tàu

Cứu nạn kịp thời 7 ngư dân bị chìm tàu

Đời sống - 50 phút trước

Chiều tối 22/2, Vùng Cảnh sát biển 2 đã cứu nạn kịp thời 7 ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 50730 TS bị chìm khi đang khai thác hải sản trên biển.

Cận cảnh hơn 200 thuyền lớn, nhỏ thực hiện nghi thức rước nước khai xuân Giáp Thìn tại chùa Tam Chúc

Cận cảnh hơn 200 thuyền lớn, nhỏ thực hiện nghi thức rước nước khai xuân Giáp Thìn tại chùa Tam Chúc

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 21/2, trong hội xuân Giáp Thìn 2024, chùa Tam Chúc (Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam) đã tổ chức nghi lễ dâng nước lễ Phật, lễ Thánh. Trong đó, có tới 7 thuyền lớn cùng 200 thuyền nhỏ chở gần 500 người tham gia đoàn rước nước.

Nhiều lái xe lo lắng khi quy định này được ban hành, vừa bị thu hồi giấy tờ quan trọng vừa bị mất tiền

Nhiều lái xe lo lắng khi quy định này được ban hành, vừa bị thu hồi giấy tờ quan trọng vừa bị mất tiền

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Công an, dự kiến mỗi giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm/năm, khi vi phạm giao thông sẽ bị trừ số điểm tương ứng, khi hết điểm sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe.

Gia cảnh éo le của thiếu nữ 14 tuổi ở Hà Nội mất tích từ mùng 6 Tết

Gia cảnh éo le của thiếu nữ 14 tuổi ở Hà Nội mất tích từ mùng 6 Tết

Đời sống - 1 ngày trước

Là mẹ của thiếu nữ 14 tuổi, bà T. rầu rĩ từ khi con mất tích. Bà kể: “Trong Tết, cháu nói mùng 8 mới về Hà Nội nhưng không hiểu lý do gì vào mùng 6 Tết cháu đã lên, đến bến xe Giáp Bát thì điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe".

Cận cảnh màn pháo hoa lung linh sắc màu trong ngày khai xuân tại chùa Tam Chúc

Cận cảnh màn pháo hoa lung linh sắc màu trong ngày khai xuân tại chùa Tam Chúc

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Tối ngày 20/2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) linh đình tổ chức bắn pháo hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024 với sự góp vui của hàng ngàn người dân trên cả nước.

Đến kiểm tra phòng trọ sau Tết, chủ cho thuê chứng kiến cảnh tượng khó tin

Đến kiểm tra phòng trọ sau Tết, chủ cho thuê chứng kiến cảnh tượng khó tin

Đời sống - 1 ngày trước

Sau Tết Nguyên đán thấy nam thanh niên thuê phòng trọ tiếp tục có ý nợ tiền, không lên nhận phòng, anh Duy đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng khó tin.

Đào ‘đại hạ giá’ xuống phố, tiểu thương Hà Nội mong gỡ vốn sau vụ Tết Nguyên đán

Đào ‘đại hạ giá’ xuống phố, tiểu thương Hà Nội mong gỡ vốn sau vụ Tết Nguyên đán

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau Tết Nguyên đán 2024, tại chợ hoa Quảng An, đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), đào và nhiều loại cây cảnh khác được các tiểu thương bày bán, hy vọng "gỡ vốn" sau mùa Tết ảm đạm.

Lái xe chở hàng cồng kềnh phải làm sao để không vi phạm quy định của pháp luật?

Lái xe chở hàng cồng kềnh phải làm sao để không vi phạm quy định của pháp luật?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, đối với hàng cồng kềnh thì phải dùng xe có kích thước phù hợp để chở. Nếu không tuân thủ người vi phạm sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc.

Video: Pha thoát chết trước bánh xe tải khổng lồ, nam thanh niên may mắn hơn trúng Vietlott

Video: Pha thoát chết trước bánh xe tải khổng lồ, nam thanh niên may mắn hơn trúng Vietlott

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy do nam thanh niên điều khiển bất ngờ trượt ngã giữa đường đúng lúc một xe tải từ phía sau đi tới, may mắn lái xe tải kịp thời đạp phanh, đánh lái tránh được hậu quả thảm khốc.

Tin sáng 21/2: Thêm tình tiết đau lòng vụ thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại; Tiền đóng bảo hiểm xã hội dự kiến tăng gần 55%

Tin sáng 21/2: Thêm tình tiết đau lòng vụ thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại; Tiền đóng bảo hiểm xã hội dự kiến tăng gần 55%

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Người thân nạn nhân kể ước mơ của cháu gái là kiếm đủ tiền xây nhà cho bố và các em, làm thêm 2-3 năm mua chiếc ô tô cũ giá rẻ để bố có phương tiện đi lại; mức tiền đóng BHXH của lao động khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% so với năm 2023...

Top