Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các mức giảm trừ gia cảnh 2023 người dân cần biết trước khi tính nộp thuế thu nhập cá nhân

Thứ ba, 16:00 14/11/2023 | Đời sống

GĐXH - Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nộp thuế. Vậy các mức giảm trừ gia cảnh bao gồm những khoản nào?

Giảm trừ gia cảnh là gì?

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

Các mức giảm trừ gia cảnh 2023 người dân cần biết trước khi tính nộp thuế thu nhập cá nhân  - Ảnh 1.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Xác định người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

- Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

- Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định?Đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định?

GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là thủ tục kê khai bắt buộc đối với thu nhập phát sinh của mỗi cá nhân người lao động. Những đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định?

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn xác định người phụ thuộc nhằm xét giảm trừ gia cảnh như sau:

Người phụ thuộc là con của người nộp thuế thu nhập cá nhân

Người phụ thuộc là con của người nộp thuế gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể:

- Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Người phụ thuộc khác của người nộp thuế thu nhập cá nhân

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC bao gồm:

+ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được tính là người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

- Đối với người trong độ tuổi lao động:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

Trong đó, người khuyết tật, không có khả năng lao động là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động:

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Cách tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng, nhanh chóng nên tham khảo áp dụngCách tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng, nhanh chóng nên tham khảo áp dụng

GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là quá trình mỗi cá nhân phải thực hiện để tính toán và đóng thuế dựa trên thu nhập cá nhân trong một năm tài chính cụ thể. Để tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần thực hiện các quy trình gì?

Mức giảm trừ gia cảnh 2023

Tại Điều 7 và Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Điều 15 và Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản giảm trừ thuế TNCN năm 2023 từ tiền lương, tiền công bao gồm:

Các khoản giảm trừ gia cảnh:

- Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

- Mức giảm trừ gia cảnh:

+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

+ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện:

- Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

- Các khoản đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện:

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.

- Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế.

- Khoản đóng góp bảo hiểm, đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.

- Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ nêu trên là bản chụp chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay).

Các mức giảm trừ gia cảnh 2023 người dân cần biết trước khi tính nộp thuế thu nhập cá nhân  - Ảnh 4.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. Ảnh minh họa: TL

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học:

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

+ Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

+ Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Đăng ký giảm trừ gia cảnh cần làm gì?

Theo Khoản 10, Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, đối với người phụ thuộc theo quy định tại Điểm l, Khoản 2, Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

- Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm: Văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao CCCD/CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).

Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

- Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng theo quy định tại Khoản 9, Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

+ Bản sao CCCD/CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Trường hợp cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trước thời điểm Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực nhưng chưa đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế nêu trên để được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những hình ảnh mới nhất về cầu phao Ninh Cường ở Nam Định sắp bị thay thế

Những hình ảnh mới nhất về cầu phao Ninh Cường ở Nam Định sắp bị thay thế

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu phao Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ nối liền hai huyện Nghĩa Hưng và huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có lịch sử lâu đời, nhiều phương tiện lưu thông hằng ngày, đến năm 2027 sẽ bị thay thế bởi cây cầu mới, người dân qua lại không còn lo bất an.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/6/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/6/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 24/6/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ được nhận mức trợ cấp ưu đãi cao nhất từ 1/7/2024

Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ được nhận mức trợ cấp ưu đãi cao nhất từ 1/7/2024

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, từ 1/7 tới, bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận được mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là 8,367 triệu đồng/tháng.

Hà Nội: Trời mưa tầm tã, xe bồn vẫn 'xả nước' tưới cây

Hà Nội: Trời mưa tầm tã, xe bồn vẫn 'xả nước' tưới cây

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/6, hình ảnh chiếc xe bồn cùng nhóm công nhân vẫn "xả nước" tưới cây trên đường Nguyễn Trãi (đoạn qua quận Thanh Xuân, Hà Nội) giữa cơn mưa tầm tã, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất ngờ.

Những ngày cuối tháng 6, hàng triệu công dân tốt nghiệp ngành Luật chuẩn bị đón tin vui

Những ngày cuối tháng 6, hàng triệu công dân tốt nghiệp ngành Luật chuẩn bị đón tin vui

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi ra trường, điều mong mỏi nhất ở mỗi tân cử nhân là có công việc đúng với chuyên ngành mình theo học; đặc biệt là các sinh viên học Luật sắp tới chuẩn bị đón tin vui này.

Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 24 – 30/6/2024): Cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 24 – 30/6/2024): Cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ tuần này (từ 24 – 30/6/2024): Hàng loạt khu dân cư cúp điện vào đúng khung giờ cao điểm nắng nóng

Lịch cúp điện Cần Thơ tuần này (từ 24 – 30/6/2024): Hàng loạt khu dân cư cúp điện vào đúng khung giờ cao điểm nắng nóng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

3 con giáp ngay từ đầu tuần mới từ 24/6 – 30/6/2024, tài lộc đã ‘gõ cửa’

3 con giáp ngay từ đầu tuần mới từ 24/6 – 30/6/2024, tài lộc đã ‘gõ cửa’

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp ngay từ đầu tuần mới từ 24/6 – 30/6/2024, tài lộc đã ‘gõ cửa’, cát tinh soi chiếu.

Lịch cúp điện Bình Dương ngày mai (từ 24 – 30/6/2024): Nhiều khu dân cư cúp điện từ sáng sớm, có nơi 11 tiếng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Bình Dương ngày mai (từ 24 – 30/6/2024): Nhiều khu dân cư cúp điện từ sáng sớm, có nơi 11 tiếng không có điện để dùng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo, hôm nay đến hết tuần (từ 24 – 30/6/2024) nhiều khu vực thuộc Bình Dương sẽ mất điện cả ngày.

Điều chỉnh liên tục, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay tăng bao nhiêu lần?

Điều chỉnh liên tục, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay tăng bao nhiêu lần?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay tăng đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995.

Top