Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế TNCN

Những lưu ý cần biết khi người nộp thuế thu nhập cá nhân thay đổi nơi làm việc

Những lưu ý cần biết khi người nộp thuế thu nhập cá nhân thay đổi nơi làm việc

Đời sống

GĐXH - Người nộp thuế thu nhập cá nhân chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 1 lần trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh. Khi thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh?

Top