Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán qua biên giới

Trốn thoát sau khi bị bán qua biên giới, tố cáo 3 kẻ buôn người

Trốn thoát sau khi bị bán qua biên giới, tố cáo 3 kẻ buôn người

Pháp luật

Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, chị S. bỏ trốn qua đường tiểu ngạch và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Pàng.

Top