Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện quá tải

Truyền thông hiệu quả để người dân hiểu rõ bệnh tan máu bẩm sinh

Truyền thông hiệu quả để người dân hiểu rõ bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển

GĐXH - Hiện nay, số lượng bệnh nhân tan máu bẩm sinh đã và đang làm các bệnh viện quá tải, tạo áp lực nặng nề lên ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội.

Top