Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cá sấu sổng chuồng

Gần 100 con cá sấu sổng chuồng trong mưa lũ

Gần 100 con cá sấu sổng chuồng trong mưa lũ

Bốn phương

Cảnh sát ở An Huy (Trung Quốc) cảnh báo người dân nên cẩn trọng khi gần 100 con cá sấu sổng chuồng trong mưa lũ.

Top