Hà Nội
23°C / 22-25°C

Căn bệnh lạ

Cây mọc ra từ mặt khiến nhiều người kinh hãi

Cây mọc ra từ mặt khiến nhiều người kinh hãi

Bốn phương

Bộ ảnh "người cây" khiến nhiều người chứng kiến phải giật mình, kinh sợ. Dưới đây là những hình ảnh đáng sợ nhất.

Top