Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an

Những điểm mới quan trọng về tuyển sinh các trường Công an năm 2023

Những điểm mới quan trọng về tuyển sinh các trường Công an năm 2023

Giáo dục

GĐXH - Hạ tiêu chuẩn cho thí sinh là người dân tộc; bỏ 2 mã bài thi; bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ;... là những điểm mới về tuyển sinh của các trường Công an nhân dân năm 2023.

Top