Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc ghế

Chiếc ghế oan nghiệt

Chiếc ghế oan nghiệt

Pháp luật

Cả hai xa quê vào thành phố làm việc, lại là họ hàng với nhau. Vậy mà, chỉ vì chiếc ghế bị ném trúng vào chiều mưa mà xảy ra cớ sự...

Top