Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhiều đầu sách không cần thiết, tăng giá, lãng phí (!)

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhiều đầu sách không cần thiết, tăng giá, lãng phí (!)

Xã hội

GiadinhNet - Đó là ý kiến của một số phụ huynh có con em đang theo cấp Tiểu học, tại Hà Nội về một số đầu sách mới có trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Top