Hà Nội
23°C / 22-25°C
Số ca COVID-19 mới tăng vọt lên 180.558 ca trong vòng 24h

Số ca COVID-19 mới tăng vọt lên 180.558 ca trong vòng 24h

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 180.558 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 180.552 ca ghi nhận trong nước.

Sáng 07/03: 142.136 mắc COVID-19 trên cả nước, Hà Nội gần 30.000 ca/ngày

Sáng 07/03: 142.136 mắc COVID-19 trên cả nước, Hà Nội gần 30.000 ca/ngày

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 142.128 ca ghi nhận trong nước

Sáng 20/01: Việt Nam có 108 ca nhiễm biến thể Ormicron

Sáng 20/01: Việt Nam có 108 ca nhiễm biến thể Ormicron

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước (giảm 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.460 ca trong cộng đồng).

Sáng 19/01: TP Hồ Chí Minh có 226 ca mắc mới, 13 ca tử vong

Sáng 19/01: TP Hồ Chí Minh có 226 ca mắc mới, 13 ca tử vong

Media

GiadinhNet - Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới, trong đó 75 ca nhập cảnh và 16.763 ca ghi nhận trong nước (tăng 438 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 12.151 ca trong cộng đồng.

Hà Nội vượt 3.000 ca, cả nước có 16.040 ca nhiễm COVID-19 mới

Hà Nội vượt 3.000 ca, cả nước có 16.040 ca nhiễm COVID-19 mới

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.040 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 16.026 ca ghi nhận trong nước (giảm 674 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 11.914 ca trong cộng đồng).

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 10/01

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 10/01

Media

GiadinhNet - Diễn biến dịch COVID-19 trên toàn quốc sáng ngày 10/01, cả nước đã có gần 1,9 triệu ca mắc covid-19.

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 08/01

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 08/01

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 16.254 ca ghi nhận trong nước (giảm 163 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 11.423 ca trong cộng đồng).

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 07/01

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 07/01

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước ghi nhận 16.472 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 16.417 ca ghi nhận trong nước (giảm 580 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố. Hôm nay, cả nước có 10.555 ca trong cộng đồng.

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 05/01

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 05/01

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước ghi nhận 14.861 ca nhiễm mới, trong đó 32 ca nhập cảnh và 14.829 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.087 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.864 ca trong cộng đồng).

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng ngày 04/01

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng ngày 04/01

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước (giảm 998 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.017 ca trong cộng đồng).

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 03/01

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 03/01

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước ghi nhận 16.948 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 16.914 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 11.948 ca trong cộng đồng).

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 01/01

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 01/01

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận trong nước (giảm 504 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.337 ca trong cộng đồng).

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 31/12

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 31/12

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.107 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.404 ca trong cộng đồng).

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 30/12

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 30/12

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận cả nước ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 13.873 ca ghi nhận trong nước (giảm 548 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.853 ca trong cộng đồng).

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 29/12

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng 29/12

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước (giảm 446 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 9.305 ca trong cộng đồng.

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng ngày 28/12

INFORGRAPHIC: Tình hình COVID-19 trên toàn quốc sáng ngày 28/12

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.872 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 14.867 ca ghi nhận trong nước (giảm 315 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 10.418 ca trong cộng đồng).

Top