Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ ông mất đi khi vừa được tặng giường

Cụ ông mất khi chỉ kịp nằm trên giường được tặng 30 phút: Vừa tìm được người thân 2 ngày

Cụ ông mất khi chỉ kịp nằm trên giường được tặng 30 phút: Vừa tìm được người thân 2 ngày

Đời sống

'Lúc cụ thiếp đi, hơi ấm cơ thể mất dần, mình bủn rủn cả tay chân. Mình thương cụ lắm nhưng không làm gì được', anh Thái Luân nói.

Top