Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đội tuyển Olympic toán học quốc tế của Việt Nam

Học sinh Việt Nam có điểm Toán trong nhóm cao nhất thế giới

Học sinh Việt Nam có điểm Toán trong nhóm cao nhất thế giới

Giáo dục

Trong khu vực ASEAN, điểm môn Toán của học sinh Việt Nam chỉ xếp sau Singapore.

Top