Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em trai ruột Thanh Sơn

Em trai ruột Thanh Sơn đóng lại "shark Long" của Mạnh Trường, diễn thế nào mà được khen tới tấp?

Em trai ruột Thanh Sơn đóng lại "shark Long" của Mạnh Trường, diễn thế nào mà được khen tới tấp?

Xem - nghe - đọc

Ở Đường tới cầu vồng 2021 tập 2, Nam Việt đã hóa thân thành shark Long của Hương vị tình thân.

Top