Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã trai hư hỏng

2 gã trai hư hỏng và cái chết thảm của người đàn ông đồng tính

2 gã trai hư hỏng và cái chết thảm của người đàn ông đồng tính

Pháp luật

Được gia đình nuông chiều nhưng Hiệp không lấy đó làm may mắn mà sa vào con đường nghiệp ngập ma túy rồi kết thúc bằng án tù vì giết người đàn ông đồng tính.

Top