Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gái đẻ

Nỗi khổ gái đẻ ăn "cơm thừa canh cặn"

Nỗi khổ gái đẻ ăn "cơm thừa canh cặn"

Gia đình

Và thế là, từ khi ra ăn chung với mọi người, Huệ lúc nào cũng phải ăn “cơm thừa canh cặn”, thật không ngoa chút nào.

Top