Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội không để F0 điều trị tại nhà

Hà Nội không để F0 điều trị tại nhà

Y tế

GiadinhNet - Trong tổng số 1.369 bệnh nhân ở Hà Nội đang điều trị, có 727 bệnh nhân thuộc tầng 1 (65,56%); 320 bệnh nhân thuộc tầng 2 (28,85%) và 62 bệnh nhân thuộc tầng 3 (5,59%).

Top