Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội lúng túng trong phòng chống dịch

Hà Nội: Lúng túng ban đầu nhưng chống dịch linh hoạt, đưa thành phố về trạng thái bình thường mới

Hà Nội: Lúng túng ban đầu nhưng chống dịch linh hoạt, đưa thành phố về trạng thái bình thường mới

Y tế

GiadinhNet - Mặc dù khá lúng túng trong công tác phòng chống dịch nhưng việc chủ động, linh hoạt trong phòng chống dịch và đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới là dấu mốc đặc biệt của Hà Nội.

Top