Hà Nội
23°C / 22-25°C
15 năm hôn nhân của bà cụ 83 và chồng 45 tuổi

15 năm hôn nhân của bà cụ 83 và chồng 45 tuổi

Bốn phương

Bà Edna và chồng vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới, bất chấp những nghi ngờ, suy đoán của số đông về tình yêu lệch 38 tuổi giữa họ.

Top