Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Kế Sách

Cùng bà con miền Tây vượt qua Covid-19

Cùng bà con miền Tây vượt qua Covid-19

Xã hội

Chương trình Hỗ trợ phát triển huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (LRP 24) thực hiện hỗ trợ khẩn cấp và truyền thông phòng tránh dịch, giúp nhiều hộ gia đình khó khăn vượt qua Covid-19.

Top