Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết nghĩa

Tôi không thể nào tin đó là sự thật...

Tôi không thể nào tin đó là sự thật...

Gia đình

Trước đây, nếu anh bận phải để tôi đi một mình thì bao giờ anh cũng tới đón sau khi xong việc. Nhưng lần này thì không. Anh cũng không nói bận chuyện gì.

Top