Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim ngạch xuất khẩu

Việt Nam đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 393 - 394 tỷ USD

Việt Nam đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 393 - 394 tỷ USD

Media

GĐXH - Năm 2022, xuất khẩu cả nước đạt 371,3 tỷ USD, với chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6%, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 22 tỷ USD.

Top