Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lâm Đồng triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021- 2025: Triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng dân số

Thứ ba, 08:30 06/07/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực hiện Quyết định số 1679 /QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, ngày 10/5/2021 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 2882/KH-UBND về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021- 2025: Triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền về công tác dân số cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Công Nam

Tập trung triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Việc ban hành Chiến lược nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động của công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung triển khai toàn diện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở các vấn đề về dân số đang nóng bỏng hiện nay. Trước tiên, cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động chuyển đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển. Triển khai cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt và bình đẳng giới.

Chủ động triển khai các biện pháp điều chỉnh mức sinh phù hợp với từng vùng, đối tượng. Nâng cao chất lượng dân số, tập trung triển khai dịch vụ tư vấn và kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh. Đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát mất cân bằng giới tinh khi sinh. Triển khai rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Thực hiện các nghiên cứu cơ bản. Bổ sung, hoàn thiện các chính sách, luật pháp hỗ trợ thực hiện Chiến lược.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện từng giai đoạn, để điều chỉnh chính sách phù hợp, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược. UBND tỉnh giao Sở Y tế Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch này với các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030: Thứ nhất, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,05 con), quy mô dân số 1.367.000 người năm 2025, dự kiến năm 2030 là 1.430.000 người.

Thứ hai, bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số có dưới 10 nghìn người, đặc biệt là những dân tộc thiểu số rất ít người có nguy cơ suy giảm giống nòi. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người dân tộc thiểu số xuống 16%o; trong đó nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp là 17%o năm 2025, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi xuống 21%; trong đó nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp còn 22% năm 2025.

Thứ ba, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi của dân số ở mức hợp lý, dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống năm 2025.

Thứ tư, nâng cao chất lượng dân số cả về thế chất, trí tuệ và tinh thần, tạo nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 60% năm 2025; giảm 30% số cặp tảo hôn, giảm 40% số cặp hôn nhân cận huyết thống. năm 2025, dự kiến năm 2030 giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống. Tăng số phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất, tuổi thọ bình quân đạt 74,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 64 năm năm 2025...

Thứ năm, thúc đẩy phân bố dân số hợp lý, đảm bảo hài hòa các quyền và nghĩa vụ của người di cư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ sáu, hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện hiện đại hóa quản lý xã hội, đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững; thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Tăng cường sự chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua

Lâm Đồng triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021- 2025: Triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 2.

Cán bộ dân số vận động những cặp vợ chồng sinh con một bề sinh đủ 2 con nuôi dạy cho tốt. Ảnh: Công Nam

Để triển khai có hiệu quả Chiến lược, đặc biệt để người dân hiểu đúng và thực hiện là điều quan trọng nhất. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung triển khai một số giải pháp, cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Cần phải có sự thống nhất, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao và ủng hộ của toàn xã hội về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển và thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt và bình đẳng giới. Lồng ghép các mục tiêu Dân số và Phát triển vào nội dung các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Sở, ban, ngành, địa phương chủ trì xây dựng và thực hiện. Đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân số đối với đảng viên và quần chúng nhân dân. Từng địa phương phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, đặc biệt là cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt và bình đẳng giới. Đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; đổi mới công tác truyền thông, vận động về dân số, nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách Dân số và Phát triển. Tập trung nỗ lực hướng đến thực hiện có kết quả mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. Vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khoẻ trước hôn nhân; phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh; trẻ sơ sinh thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh.

Nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số, rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số; đồng thời đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc. Đưa chính sách dân số vào hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố phù hợp với các quy định của pháp luật. Lồng ghép các nội dung công tác dân số trong tình hình mới với công tác gia đình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch và thiết chế văn hóa cơ sở; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng các nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Kế hoạch số 51/KH-TU, ngày l6/4/2018 của Tỉnh ủy , về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới", Kế hoạch số 2882/ KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số Chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt; mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ có liên quan.

Công Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Học trò 'yêu sớm' nên biết độ tuổi nào quan hệ tình dục an toàn

Học trò 'yêu sớm' nên biết độ tuổi nào quan hệ tình dục an toàn

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

Các bậc cha mẹ luôn lo lắng về việc con cái họ bắt đầu yêu đương và có quan hệ tình dục từ khi còn ở độ tuổi trung học. Vậy độ tuổi nào bắt đầu quan hệ tình dục là quá sớm và cha mẹ cần làm gì để hướng dẫn con mình?

Bé gái với "vòng cổ đặc biệt" hiếm gặp đã chào đời an toàn

Bé gái với "vòng cổ đặc biệt" hiếm gặp đã chào đời an toàn

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bé sơ sinh với "vòng cổ đặc biệt" là 5 vòng dây rốn quấn cổ kèm vòng quanh tai vừa được các bác sĩ đón chào đời an toàn.

5 mốc phục hồi sức khỏe sau sinh, cần chăm sóc đặc biệt cho mẹ và bé

5 mốc phục hồi sức khỏe sau sinh, cần chăm sóc đặc biệt cho mẹ và bé

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

SKĐS - Sáu tuần đầu tiên sau khi sinh được gọi là thời kỳ hậu sản. Tuy nhiên các bác sĩ chuyên khoa Sản cho rằng, thời kỳ hậu sản có thể kéo dài từ 6 tháng đến một năm tùy theo thể trạng của sản phụ. Đây là những mốc cần chú ý để chăm sóc tốt cho cả mẹ và bé.

Hương Khê, Hà Tĩnh: Hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số đợt 1 năm 2023

Hương Khê, Hà Tĩnh: Hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số đợt 1 năm 2023

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chiến dịch đợt 1 năm 2023 được Trung tâm Y tế huyện Hương Khê phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Vì sao tuổi thọ của người Nhật ngày càng tăng?

Vì sao tuổi thọ của người Nhật ngày càng tăng?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Theo thống kê của WHO, tuổi thọ trung bình của người Nhật là 84 tuổi và vẫn có xu hướng gia tăng mỗi năm.

6 lưu ý khi sử dụng thuốc trị mất ngủ cho người cao tuổi

6 lưu ý khi sử dụng thuốc trị mất ngủ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mất ngủ, ngủ không đủ giấc... dẫn đến tình trạng mệt mỏi mãn tính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe người cao tuổi. Việc sử dụng thuốc ngủ để điều trị đôi khi là cần thiết, tuy nhiên, mọi loại thuốc đều tiềm ẩn nguy hiểm đối với người cao tuổi.

Ảnh hưởng của cổ tử cung ngắn khi mang thai

Ảnh hưởng của cổ tử cung ngắn khi mang thai

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Cổ tử cung ngắn có thể gây khó khăn cho quá trình chuyển dạ và sinh nở. Cách nào để phát hiện sớm vấn đề tiềm ẩn này?

Đau lưng sau sinh có phải do thuốc gây tê khi mổ bắt con?

Đau lưng sau sinh có phải do thuốc gây tê khi mổ bắt con?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều phụ nữ sinh mổ nghĩ rằng nguyên nhân đau lưng sau sinh là do thuốc gây tê. Nhưng trên thực tế, đau lưng sau sinh do nhiều nguyên nhân.

Vì sao nên tầm soát ung thư cổ tử cung?

Vì sao nên tầm soát ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Tầm soát ung thư cổ tử cung rất hữu ích trong việc sàng loc, chẩn đoán và phát hiện bệnh sớm.

Chậm kinh nhưng khi test không có dấu hiệu mang thai, chị em nên làm gì?

Chậm kinh nhưng khi test không có dấu hiệu mang thai, chị em nên làm gì?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chậm kinh nhưng khi thử thai lại có kết quả âm tính khiến nhiều phụ nữ băn khoăn. Vậy những lý do nào khác ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ?

Top