Hà Nội
23°C / 22-25°C
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 23/7: Nhiều quận, huyện của Thủ đô vẫn có kế hoạch cắt điện từ 3 giờ sáng Chủ Nhật

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 23/7: Nhiều quận, huyện của Thủ đô vẫn có kế hoạch cắt điện từ 3 giờ sáng Chủ Nhật

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 23/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 22/7: Cuối tuần nhiều quận, huyện Thủ đô vẫn nằm trong kế hoạch mất điện 8 tiếng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 22/7: Cuối tuần nhiều quận, huyện Thủ đô vẫn nằm trong kế hoạch mất điện 8 tiếng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 22/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 21/7: Thời tiết mát mẻ, nhiều quận, huyện của Thủ đô nằm trong kế hoạch cắt điện trở lại

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 21/7: Thời tiết mát mẻ, nhiều quận, huyện của Thủ đô nằm trong kế hoạch cắt điện trở lại

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 21/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 20/7: Kế hoạch cắt có nơi dài 8 tiếng/ngày, nhiều chỗ cắt từ 3 giờ sáng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 20/7: Kế hoạch cắt có nơi dài 8 tiếng/ngày, nhiều chỗ cắt từ 3 giờ sáng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 20/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 19/7: Bão số 1 đổ bộ, các quận, huyện của Hà Nội có bị mất điện?

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 19/7: Bão số 1 đổ bộ, các quận, huyện của Hà Nội có bị mất điện?

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 19/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 18/7: Nhiều quận nội thành có kế hoạch cắt điện khi mặt trời chưa lên, có nơi cắt 8 tiếng/ngày

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 18/7: Nhiều quận nội thành có kế hoạch cắt điện khi mặt trời chưa lên, có nơi cắt 8 tiếng/ngày

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 18/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 17/7: Đầu tuần hầu hết các quận, huyện của Thủ đô đều nằm trong kế hoạch ngừng cấp điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 17/7: Đầu tuần hầu hết các quận, huyện của Thủ đô đều nằm trong kế hoạch ngừng cấp điện

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 17/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 16/7: Chủ Nhật nhiều quận, huyện từ nửa đêm hoặc sáng sớm đã không còn điện để dùng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 16/7: Chủ Nhật nhiều quận, huyện từ nửa đêm hoặc sáng sớm đã không còn điện để dùng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 16/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 15/7: Cuối tuần nhiều quận, huyện có thể mất điện từ 3 giờ sáng, cập nhật thông tin mới nhất

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 15/7: Cuối tuần nhiều quận, huyện có thể mất điện từ 3 giờ sáng, cập nhật thông tin mới nhất

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 15/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 14/7: Thời tiết nắng nóng, nhiều quận, huyện của Thủ đô vẫn không thoát khỏi danh sách ngưng cấp điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 14/7: Thời tiết nắng nóng, nhiều quận, huyện của Thủ đô vẫn không thoát khỏi danh sách ngưng cấp điện

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 14/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 13/7: Nhiều quận nội thành mất điện trở lại, cập nhật danh sách nơi nằm trong kế hoạch ngừng cấp điện mới nhất

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 13/7: Nhiều quận nội thành mất điện trở lại, cập nhật danh sách nơi nằm trong kế hoạch ngừng cấp điện mới nhất

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 13/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 12/7: Khu vực mất điện tăng cao trở lại, quận, huyện nào nằm trong kế hoạch bị cắt?

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 12/7: Khu vực mất điện tăng cao trở lại, quận, huyện nào nằm trong kế hoạch bị cắt?

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 12/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 10/7: Thứ Hai số quận, huyện nằm trong kế hoạch mất điện tăng đột biến, cập nhật thông tin mới nhất

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 10/7: Thứ Hai số quận, huyện nằm trong kế hoạch mất điện tăng đột biến, cập nhật thông tin mới nhất

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 10/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 9/7: Chủ Nhật, những quận, huyện này sẽ nằm trong kế hoạch ngưng cấp điện, cập nhật thông tin mới nhất

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 9/7: Chủ Nhật, những quận, huyện này sẽ nằm trong kế hoạch ngưng cấp điện, cập nhật thông tin mới nhất

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 9/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có một số quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 8/7: Cuối tuần nắng nóng người dân Thủ đô nhận tin vui mới

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 8/7: Cuối tuần nắng nóng người dân Thủ đô nhận tin vui mới

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 8/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có một số quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (7/7): Có sự thay đổi về khu vực mất điện, cập nhật quận, huyện nằm trong kế hoạch ngưng cấp điện mới nhất

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (7/7): Có sự thay đổi về khu vực mất điện, cập nhật quận, huyện nằm trong kế hoạch ngưng cấp điện mới nhất

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 7/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có một số quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Top