Hà Nội
23°C / 22-25°C
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 3/8: Nhiều quận, huyện kế hoạch mất điện 8-9 tiếng/ngày, cập nhật thông tin chi tiết nhất

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 3/8: Nhiều quận, huyện kế hoạch mất điện 8-9 tiếng/ngày, cập nhật thông tin chi tiết nhất

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 3/8 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 1/8: Tháng mới số quận, huyện nằm trong kế hoạch cắt điện vẫn chưa giảm, nhiều nơi mất 10 tiếng/ngày

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 1/8: Tháng mới số quận, huyện nằm trong kế hoạch cắt điện vẫn chưa giảm, nhiều nơi mất 10 tiếng/ngày

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 1/8 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 30/7: Chủ Nhật vẫn có quận, huyện mất điện xuyên 8 tiếng/ngày

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 30/7: Chủ Nhật vẫn có quận, huyện mất điện xuyên 8 tiếng/ngày

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 30/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 28/7: Thứ 6, các quận, huyện nào sẽ nằm trong kế hoạch mất điện từ sáng sớm?

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 28/7: Thứ 6, các quận, huyện nào sẽ nằm trong kế hoạch mất điện từ sáng sớm?

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 28/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 26/7: Nắng nóng, nhiều nơi có kế hoạch cắt 8 – 10 tiếng/ngày

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 26/7: Nắng nóng, nhiều nơi có kế hoạch cắt 8 – 10 tiếng/ngày

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 26/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 25/7: 2/3 quận, huyện của Thủ đô nằm trong kế hoạch cắt điện trở lại trong ngày nắng nóng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 25/7: 2/3 quận, huyện của Thủ đô nằm trong kế hoạch cắt điện trở lại trong ngày nắng nóng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 25/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 24/7: Đầu tuần số lượng quận, huyện nằm trong kế hoạch mất điện tăng cao, có nơi cắt xuyên 8 tiếng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 24/7: Đầu tuần số lượng quận, huyện nằm trong kế hoạch mất điện tăng cao, có nơi cắt xuyên 8 tiếng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 24/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 23/7: Nhiều quận, huyện của Thủ đô vẫn có kế hoạch cắt điện từ 3 giờ sáng Chủ Nhật

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 23/7: Nhiều quận, huyện của Thủ đô vẫn có kế hoạch cắt điện từ 3 giờ sáng Chủ Nhật

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 23/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 22/7: Cuối tuần nhiều quận, huyện Thủ đô vẫn nằm trong kế hoạch mất điện 8 tiếng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 22/7: Cuối tuần nhiều quận, huyện Thủ đô vẫn nằm trong kế hoạch mất điện 8 tiếng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 22/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 21/7: Thời tiết mát mẻ, nhiều quận, huyện của Thủ đô nằm trong kế hoạch cắt điện trở lại

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 21/7: Thời tiết mát mẻ, nhiều quận, huyện của Thủ đô nằm trong kế hoạch cắt điện trở lại

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 21/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 20/7: Kế hoạch cắt có nơi dài 8 tiếng/ngày, nhiều chỗ cắt từ 3 giờ sáng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 20/7: Kế hoạch cắt có nơi dài 8 tiếng/ngày, nhiều chỗ cắt từ 3 giờ sáng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 20/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 19/7: Bão số 1 đổ bộ, các quận, huyện của Hà Nội có bị mất điện?

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 19/7: Bão số 1 đổ bộ, các quận, huyện của Hà Nội có bị mất điện?

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 19/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 18/7: Nhiều quận nội thành có kế hoạch cắt điện khi mặt trời chưa lên, có nơi cắt 8 tiếng/ngày

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 18/7: Nhiều quận nội thành có kế hoạch cắt điện khi mặt trời chưa lên, có nơi cắt 8 tiếng/ngày

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 18/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 17/7: Đầu tuần hầu hết các quận, huyện của Thủ đô đều nằm trong kế hoạch ngừng cấp điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 17/7: Đầu tuần hầu hết các quận, huyện của Thủ đô đều nằm trong kế hoạch ngừng cấp điện

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 17/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 16/7: Chủ Nhật nhiều quận, huyện từ nửa đêm hoặc sáng sớm đã không còn điện để dùng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 16/7: Chủ Nhật nhiều quận, huyện từ nửa đêm hoặc sáng sớm đã không còn điện để dùng

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 16/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 15/7: Cuối tuần nhiều quận, huyện có thể mất điện từ 3 giờ sáng, cập nhật thông tin mới nhất

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 15/7: Cuối tuần nhiều quận, huyện có thể mất điện từ 3 giờ sáng, cập nhật thông tin mới nhất

Xã hội

GĐXH - Theo lịch cắt điện ngày 15/7 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có nhiều quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.

Top