Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lợi ích dùng tài khoản định danh điện tử

Những lợi ích khi dùng tài khoản định danh điện tử

Những lợi ích khi dùng tài khoản định danh điện tử

Đời sống

GĐXH - Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), do Bộ Công an phát triển. Dưới đây là những lợi ích khi dùng tài khoản định danh điện tử.

Top