Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng tàn

Mẹ luôn khuyên tôi không đưa “tay hòm chìa khóa” cho vợ hóa ra là để thực hiện một âm mưu kinh hoàng

Mẹ luôn khuyên tôi không đưa “tay hòm chìa khóa” cho vợ hóa ra là để thực hiện một âm mưu kinh hoàng

Tâm sự

GiadinhNet – Hàng tháng nhận lương, tôi chỉ đưa một khoản vừa đủ cho vợ chi tiêu sinh hoạt còn lại gửi mẹ đẻ cầm hộ. Hóa ra bấy lâu mẹ tôi đã thực hiện một âm mưu.

Top