Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất

Ngày mai (25/5), quyết định giảm lãi suất chính thức có hiệu lực

Ngày mai (25/5), quyết định giảm lãi suất chính thức có hiệu lực

Đời sống

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo 2 quyết định điều hành lãi suất có hiệu lực từ ngày mai (25/5).

Top