Hà Nội
23°C / 22-25°C
"Cuồng ghen" vợ dùng rìu chém chết tình nhân

"Cuồng ghen" vợ dùng rìu chém chết tình nhân

Bốn phương

Ghen tức khi chồng cặp bồ, một phụ nữ ở Ấn Độ bèn dùng rìu chém chết nhân tình của chồng cho hả giận.

Top