Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ mới sinh

Chồng muốn vợ đi gần 500 cây số về quê nội ở với mẹ chồng khi sinh con

Chồng muốn vợ đi gần 500 cây số về quê nội ở với mẹ chồng khi sinh con

Chuyện vợ chồng

Tôi đang bầu ở tháng thứ 6, lúc nào chồng cũng muốn vợ sẽ về quê nội ở cùng mẹ chồng khi sinh con, còn anh ấy sẽ ở lại thành phố làm việc. Chồng tôi làm như vậy hoàn toàn vì muốn để mẹ vui lòng.

Top