Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm hồn hạnh phúc

Hãy sống vì mình, đừng làm nô lệ cho con cái

Hãy sống vì mình, đừng làm nô lệ cho con cái

Gia đình

"Con cái là phần quan trọng chứ không phải tất cả cuộc đời, vì con cái sau này cũng phải có phần đời riêng của nó. Thương con là làm bạn chứ không phải làm nô lệ cho con" - Facebook Lý Minh Tùng.

Top