Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiến sĩ V

Cuộc sống và tình yêu của tiến sĩ Việt 33 tuổi ở Hàn Quốc

Cuộc sống và tình yêu của tiến sĩ Việt 33 tuổi ở Hàn Quốc

Xã hội

Nguyễn Quang Thắng cho rằng, các nhà khoa học người Việt dù đang làm việc ở đâu cũng góp phần đưa tên tuổi trí tuệ Việt Nam sánh tầm thế giới.

Top