Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trương Phi

Sự thật khiếp sợ về cái chết oan nghiệt của Trương Phi

Sự thật khiếp sợ về cái chết oan nghiệt của Trương Phi

Bốn phương

Cái chết oan nghiệt của Trương Phi, Lưu Bị và Gia Cát Lượng được cho là những hung thủ giấu mặt sắp đặt âm mưu trong suốt một thời gian dài.

Mệt mỏi khi vợ sắc sảo mà chồng lại quá khờ

Mệt mỏi khi vợ sắc sảo mà chồng lại quá khờ

Gia đình

Lấy chồng “khờ” quá cũng mệt, chỉ được mỗi cái chuyện gì vợ cũng quyết, khỏi mất công ông nói đông, bà nói tây.

Top