Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truyền thông dân số ở Quảng Trị

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Đảng, chính quyền Quảng Trị trong việc thay đổi hành vi nhằm nâng cao chất lượng dân số

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Đảng, chính quyền Quảng Trị trong việc thay đổi hành vi nhằm nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giáo dục thay đổi hành vi, nâng cao chất lượng dân số với sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của tỉnh Quảng Trị.

Top