Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ứng viên giáo sư, phó giáo sư 2023

Việt Nam có thêm 58 giáo sư và 572 phó giáo sư

Việt Nam có thêm 58 giáo sư và 572 phó giáo sư

Giáo dục

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công nhận đạt chuẩn chức danh cho 630 ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Top