Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vị trí công việc

Áp lực của các bà vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng

Áp lực của các bà vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng

Chuyện vợ chồng

Thu nhập của phụ nữ Mỹ đang ngày càng ngang ngửa với bạn đời của họ, nhiều người trở thành trụ cột kinh tế chính trong nhà. Song, trách nhiệm việc nhà, chăm sóc con không vơi bớt.

Top