Hà Nội
23°C / 22-25°C
Chiến binh vỡ mộng vì bị IS bắt cọ toilet suốt 6 tháng

Chiến binh vỡ mộng vì bị IS bắt cọ toilet suốt 6 tháng

Bốn phương

Gia nhập IS để chiến đấu, nhưng chiến binh Ấn Độ này chỉ được giao nhiệm vụ... cọ toilet.

Top