Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xuân Hinh đến thăm mẹ Tự Long, kể chuyện bị 'Táo xã hội' gọi là... anh

Xuân Hinh đến thăm mẹ Tự Long, kể chuyện bị 'Táo xã hội' gọi là... anh

Giải trí

Xuân Hinh cho biết, anh và mẹ của NSND Tự Long từng làm việc với nhau ở Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau đó, anh học chèo và công tác ở Nhà hát Chèo Hà Nội đến khi nghỉ hưu.

Top