Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cá diếc kho khế

Không phải tận 5 - 6 tiếng như xưa nay, cá diếc kho theo cách này nhanh nhừ hết cả xương, ngon và rất tốn cơm

Không phải tận 5 - 6 tiếng như xưa nay, cá diếc kho theo cách này nhanh nhừ hết cả xương, ngon và rất tốn cơm

Ăn

GiadinhNet – Xưa muốn kho món cá diếc tới nhừ xương mất 4-6 giờ, thì nay chỉ mất 100 phút đã có món cá diếc kho nhừ xương độc đáo và rất tốn cơm của quê hương Thanh Hóa.

Top