Hà Nội
23°C / 22-25°C
Sau cải cách tiền lương, lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng?

Sau cải cách tiền lương, lương mới công chức, viên chức có thể vượt 18 triệu đồng/tháng?

Đời sống

GĐXH - Hệ số lương của từng đối tượng công chức, viên chức được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Theo đó, sau cải cách tiền lương, lương của công chức tăng lên đáng kể.

Bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù từ ngày 1/7/2024

Bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù từ ngày 1/7/2024

Thời sự

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, thực hiện bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thông tin mới nhất về chế độ tiền lương có lợi cho người lao động

Thông tin mới nhất về chế độ tiền lương có lợi cho người lao động

Xã hội

GĐXH - Chế độ tiền lương mới có lợi cho công chức có nhiều điểm mới phù hợp, cụ thể mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Tin vui cho cán bộ, công chức, viên chức khi mỗi năm được tăng 7% tiền lương từ năm 2025

Tin vui cho cán bộ, công chức, viên chức khi mỗi năm được tăng 7% tiền lương từ năm 2025

Xã hội

GĐXH - Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024 trong 3 năm 2024 – 2026, từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Những đối tượng sau được nâng lương trước hạn, không cần đợi cải cách tiền lương 1/7/2024

Những đối tượng sau được nâng lương trước hạn, không cần đợi cải cách tiền lương 1/7/2024

Xã hội

GĐXH - Căn cứ theo Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi thông tư 08 của Bộ Nội Vụ sửa đổi, bổ sung về nâng lương trước thời hạn. Theo đó, chưa cần đợi đến 1/7/2024, người lao động, công chức, viên chức sẽ được xét tăng lương.

Gộp, bãi bỏ một số phụ cấp của công chức, viên chức sau cải cách tiền lương tháng 7/2024

Gộp, bãi bỏ một số phụ cấp của công chức, viên chức sau cải cách tiền lương tháng 7/2024

Đời sống

GĐXH - Theo Nghị quyết 27, sau khi cải cách tiền lương sẽ tiến hành gộp, bỏ nhiều loại phụ cấp.

3 khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được nhận sau cải cách tiền lương từ tháng 7/2024

3 khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được nhận sau cải cách tiền lương từ tháng 7/2024

Đời sống

GĐXH - Nghị quyết 27/NQ-TW nêu rõ thiết kế cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương. Vậy thu nhập của công chức từ 1/7/2024 khi cải cách tiền lương gồm những gì?

Điểm mới về bảng lương của lực lượng công an sau cải cách tiền lương từ 7/2024

Điểm mới về bảng lương của lực lượng công an sau cải cách tiền lương từ 7/2024

Đời sống

GĐXH - Bảng lương mới của lực lượng công an dự kiến được thực hiện cải cách từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Sau cải cách tiền lương, bảng lương của lực lượng công an có điểm gì mới.

Những thay đổi lớn trong bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp sau cải cách tiền lương tháng 7/2024

Những thay đổi lớn trong bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp sau cải cách tiền lương tháng 7/2024

Đời sống

GĐXH - Dự kiến, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Theo đó, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương, bảng lương mới cho quân nhân chuyên nghiệp quân đội cũng có hiệu lực.

Bảng lương mới của quân đội sau cải cách tiền lương sẽ thế nào?

Bảng lương mới của quân đội sau cải cách tiền lương sẽ thế nào?

Đời sống

GĐXH - Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, lương quân đội sẽ được tính theo số tiền cụ thể theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Nếu thực hiện cải cách tiền lương đúng theo dự kiến thì bảng lương mới quân đội sẽ thay đổi thế nào?

Công chức, viên chức cần phải biết 3 điều này về bảng lương mới khi cải cách tiền lương

Công chức, viên chức cần phải biết 3 điều này về bảng lương mới khi cải cách tiền lương

Xã hội

GĐXH - Một bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương có thể được bắt đầu từ ngày 1/7/2024.

Tiền lương giáo viên thay đổi bao nhiêu khi cải cách tiền lương được thực hiện?

Tiền lương giáo viên thay đổi bao nhiêu khi cải cách tiền lương được thực hiện?

Đời sống

GĐXH - Dự kiến từ 1/7/2024, cải cách tiền lương sẽ được thay đổi theo Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị. Theo đó bảng lương của giáo viên cũng có sự thay đổi.

Đọc những thông tin này, tân viên chức sẽ biết mức lương của mình được hưởng ra sao?

Đọc những thông tin này, tân viên chức sẽ biết mức lương của mình được hưởng ra sao?

Đời sống

GĐXH - Lộ trình cải cách chính sách tiền lương sau năm 2023 đã được Nhà nước lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng. Mức lương cơ sở của công chức, viên chức dùng làm căn cứ để tính mức lương và các khoản khác theo quy định pháp luật.

Mỗi tháng, lương của lao động được trích để đóng những khoản nào? Bao nhiêu tiền?

Mỗi tháng, lương của lao động được trích để đóng những khoản nào? Bao nhiêu tiền?

Đời sống

GĐXH - Khi tham gia quan hệ lao động ngoài việc hưởng lương người lao động có nghĩa vụ trích các khoản theo lương đóng góp vào các quỹ xã hội. Vậy các khoản trích theo lương đó là gì?

Cán bộ, công chức, viên chức cần biết thông tin này khi cải cách tiền lương được thực hiện

Cán bộ, công chức, viên chức cần biết thông tin này khi cải cách tiền lương được thực hiện

Đời sống

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, việc xây dựng bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức có thể được bắt đầu theo Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị. Khi thực hiện cải cách tiền lương các đối tượng này sẽ hưởng lương theo vị trí việc làm.

Nhận được tin này công chức thấy tiếc khi thu nhập bị giảm do chính sách cải cách tiền lương

Nhận được tin này công chức thấy tiếc khi thu nhập bị giảm do chính sách cải cách tiền lương

Đời sống

GĐXH - Theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018, Bộ Chính trị đưa ra chính sách cải cách tiền lương, trong đó có nhiều khoản thu nhập của công chức sẽ không còn từ 1/7/2024.

Top