Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chậu đồng cổ

Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên

Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên

Đời sống

Một người dân tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) phát hiện một chậu đồng cổ khi đi làm ruộng.

Top