Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyển đổi số quốc gia

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đề án 06 Chính phủ mang lại 5 lợi ích cốt lõi cho ngành Y tế và nhân dân

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đề án 06 Chính phủ mang lại 5 lợi ích cốt lõi cho ngành Y tế và nhân dân

Y tế

GĐXH - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, Đề án 06 Chính phủ mang lại 5 lợi ích cốt lõi cho Bộ Y tế, ngành Y tế và nhân dân. Do đó, thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tạo lập, liên thông, khai thác dữ liệu, triển khai rộng rãi Hồ sơ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn quốc.

Top