Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồ thờ

Nhóm nam, nữ tuổi đời còn rất trẻ chuyên trộm cắp đồ thờ cúng liên tỉnh

Nhóm nam, nữ tuổi đời còn rất trẻ chuyên trộm cắp đồ thờ cúng liên tỉnh

Pháp luật

Nhóm nam, nữ tuổi đời còn rất trẻ nhưng trong vài tháng đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều vụ trộm tại một số đình thờ, nhà dân ở 5 tỉnh, lấy đi nhiều đồ thờ cúng bằng đồng và các hiện vật có giá trị.

Top