Hà Nội
23°C / 22-25°C

Măm kho

Được mùa bông súng mắm kho

Được mùa bông súng mắm kho

Ăn

Khi miền Tây ra đón lũ tràn về, dân miệt đồng bằng cũng có món ngon thưởng thức: mắm kho ăn kèm bông súng.

Top