Hà Nội
23°C / 22-25°C

MCM

Đã đến lúc, thị trường âm nhạc trên môi trường số cần được bảo vệ quyền tác giả

Đã đến lúc, thị trường âm nhạc trên môi trường số cần được bảo vệ quyền tác giả

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Trên môi trường số, các sản phẩm âm nhạc được bảo vệ quyền không chỉ khuyến khích các tác giả đầu tư sáng tác, mà còn thể hiện sự tôn trọng, minh bạch, công bằng và tử tế giữa các bên.

Top