Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Thị Thắng

Nghệ An: Nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số tại địa phương

Nghệ An: Nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số tại địa phương

Dân số và phát triển

GĐXH - Sáng 20/12, Chi cục Dân số - KHHGĐ Nghệ An Tổ chức Hội nghị "Tập huấn hướng dẫn ghi chép sổ A0, báo cáo thống kê chuyên ngành và trao đổi kỹ năng nghiệp vụ về dân số

Top