Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình: Phấn đấu đưa chỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên

GiadinhNet - Quảng Bình đang đẩy mạnh vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành trong tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số, phát huy lợi thế, thích ứng với công tác dân số trong tình hình mới để góp phần vào sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao nhận thức, duy trì vững chắc mức sinh thay thế tại vùng thấp, tiếp tục giảm sinh tại vùng cao ở Khánh SơnNâng cao nhận thức, duy trì vững chắc mức sinh thay thế tại vùng thấp, tiếp tục giảm sinh tại vùng cao ở Khánh Sơn

GiadinhNet - Được biết, giai đoạn trước, chính sách DS-KHHGĐ huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) chủ yếu tập trung vào nội dung KHHGĐ với mục tiêu giảm sinh, còn hiện nay chuyển hướng sang nhiệm vụ duy trì vững chắc mức sinh thay thế tại vùng thấp, tiếp tục giảm sinh tại vùng cao, vùng khó khăn...

Phấn đấu đạt mức sinh thay thế trên phạm vi toàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1484/KH-UBND về "Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Quảng Bình". Các chỉ tiêu đặt ra là tiếp tục nỗ lực giảm mức sinh, tiến tới đạt mức sinh thay thế, ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý; giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,1- 0,2‰/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân 0,5 - 1%/năm; tốc độ tăng dân số 0,65%/năm; giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các địa phương có mức sinh cao.

Cụ thể, đối tượng Kế hoạch hướng tới là nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ; lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị; doanh nghiệp, tổ chức; người có uy tín, người đứng đầu tổ chức tại cộng đồng, tôn giáo, dòng họ, cá nhân liên quan trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2030, trong đó giai đoạn 2020 - 2025: Triển khai các hoạt động của Kế hoạch; giai đoạn 2026 - 2030: Đánh giá, điều chỉnh, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động; hoàn thiện biện pháp điều chỉnh mức sinh.

Quảng Bình: Đẩy mạnh vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển - Ảnh 2.

Quảng Bình là tỉnh có tỉnh duy trình mức sinh hợp lý.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thống nhất nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động thực hiện mỗi gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con, không sinh con thứ ba trở lên, nuôi dạy con tốt, gia đình, tập thể, cộng đồng không có người sinh con thứ ba trở lên; trên cơ sở xác định hiện trạng, xu hướng mức sinh của địa phương để xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch với chỉ tiêu cụ thể về việc điều chỉnh mức sinh của địa phương cho từng giai đoạn cụ thể hướng đến mục tiêu đạt mức sinh thay thế; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, không sinh con thứ 3 trở lên, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất lẫn tinh thần cho Nhân dân.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt triển khai đồng bộ hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số trên tất cả các lĩnh vực về quy mô dân số; nâng cao chất lượng dân số; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động với hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn và thuyết phục phù hợp với văn hóa, tập quán, từng nhóm đối tượng và đặc thù từng địa phương; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản trong, ngoài nhà trường phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi trong hệ thống giáo dục; thí điểm triển khai, mở rộng thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn...

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích khi sinh con đúng chính sách dân số, biện pháp vận động, khuyến khích cặp vợ chồng chỉ nên sinh 02 con; phổ cập dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tới mọi người dân đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ, không phân biệt giới, người đã kết hôn, người chưa kết hôn; lồng ghép hoạt động phổ cập dịch vụ KHHGĐ/SKSS với Chương trình Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030; xây dựng, triển khai các loại hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi vị thành niên tại cộng đồng...

Kế hoạch nhằm tiếp tục giảm mức sinh, phấn đấu đạt mức sinh thay thế trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Phấn đấu đưa chỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên

Ngày 25/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam 26/12/1961- 26/12/2021.

Theo đó, Kế hoạch bao gồm các hoạt động, cụ thể: Triển khai các đợt cao điểm chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số tại vùng đặc thù, vùng có mức sinh cao, vùng biển, vùng có đông đồng bào giáo dân...; đẩy mạnh truyền thông, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp nội dung về quy mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh; cập nhật kiến thức mới, tập huấn, tập huấn lại cho đội ngũ viên chức, công tác viên dân số về công tác dân số trong tình hình mới; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân số các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội về công tác dân số trong tình hình mới; phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng trong việc truyền thông về công tác dân số thông qua các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, phóng sự, tin bài, sách, ảnh hoặc sự kiện truyền thông...; đẩy mạnh truyền thông về công tác dân số trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo...; sản xuất, nhân bản sản phẩm truyền thông về dân số, phát triển để phục vụ truyền thông trực tiếp, cung cấp cho các nhóm đối tượng đích; chú trọng hình thức, nội dung, cách thể hiện trong sản phẩm truyền thông dành cho nhóm dân số đặc thù, khó tiếp cận và các vùng khó khăn.

Quảng Bình: Đẩy mạnh vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nội dung Kế hoạch cũng bao gồm một số hoạt động, đó là: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên dân số; tổ chức lễ diễu hành, cổ động hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và Kỷ niệm 60 ngành Dân số Việt Nam 26/12/1961 - 26/12/2021; tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam 26/12/1961 - 26/12/2021 và biểu dương cán bộ dân số ở cơ sở.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam 26/12/1961 - 26/12/2021 được tổ chức đồng bộ, thống nhất về nội dung, chủ đề, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động; lồng ghép hiệu quả với hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, đơn vị, đặc biệt là tập trung tuyên truyền những vấn đề đổi mới về công tác dân số và phát triển…

Kế hoạch nhằm tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam 26/12/1961- 26/12/2021 với mục đích nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở để huy động sự tham gia, cam kết với công tác dân số thông qua việc chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số; phấn đấu đạt mức sinh thay thế; phân bố dân cư hợp lý; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên góp phần phát triển nhanh, bền vững đất nước. 

Thông qua đó giúp đẩy mạnh vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành trong tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu toàn diện về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số, phát huy lợi thế, thích ứng với công tác dân số trong tình hình mới để góp phần vào sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với dân số khoảng 85 vạn người trong đó bao gồm 16 nhóm dân tộc, nhiều nhất là người kinh, các dân tộc khác chiếm khoảng 1,5% dân số. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân… Sau hơn nữa thế kỷ thực hiện công tác DS- KHHGĐ, cùng với cả nước, Quảng Bình đã đạt được những thành tựu góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

TH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Tổ chức tập huấn cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển cấp huyện, xã

Nghệ An: Tổ chức tập huấn cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển cấp huyện, xã

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

GiadinhNet - Sáng 10/8, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn cung cấp thông tin về công tác Dân số & Phát triển cấp huyện, xã năm 2022.

Đảo ngược ống dẫn tinh mang lại cơ hội sinh con cho nam giới đã thắt ống dẫn tinh

Đảo ngược ống dẫn tinh mang lại cơ hội sinh con cho nam giới đã thắt ống dẫn tinh

Dân số và phát triển - 16 giờ trước

Đảo ngược ống dẫn tinh hay gọi là nối lại ống dẫn tinh. Đây là một thủ thuật phẫu thuật nối lại đường sinh sản của nam giới sau khi thắt ống dẫn tinh.

Phát hiện mới: Thường xuyên làm 3 việc này cực tốt cho não, dù nghe có vẻ chẳng liên quan

Phát hiện mới: Thường xuyên làm 3 việc này cực tốt cho não, dù nghe có vẻ chẳng liên quan

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Một số hoạt động thường ngày tưởng chừng chẳng có lợi ích gì cho sức khỏe nhưng lại có thể giảm tới 35% nguy cơ sa sút trí tuệ, theo một nghiên cứu mới.

3 điều mẹ nên dặn con gái khi có kinh nguyệt lần đầu

3 điều mẹ nên dặn con gái khi có kinh nguyệt lần đầu

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu trẻ có kinh nguyệt quá sớm thì đó là dấu hiệu của dậy thì sớm. Để biết có phải con dậy thì sớm không, cha mẹ nên làm thế nào?

Tiêu chảy trong kỳ kinh nguyệt là bình thường hay bất thường?

Tiêu chảy trong kỳ kinh nguyệt là bình thường hay bất thường?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Theo một nghiên cứu đánh giá cho biết, trong số những phụ nữ được khảo sát, 24% cho biết bị tiêu chảy trước khi bắt đầu có kinh và 28% gặp các triệu chứng tiêu chảy trong kỳ kinh nguyệt. Những người có cảm giác trầm cảm hoặc lo lắng cho biết tỷ lệ mắc các triệu chứng đường tiêu hóa thậm chí còn cao hơn.

7 cách để chống lại sự mệt mỏi tiền kinh nguyệt

7 cách để chống lại sự mệt mỏi tiền kinh nguyệt

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Tập trung vào thức ăn ít đường: Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và tránh rượu có thể giúp duy trì mức năng lượng. Cố gắng tránh thực phẩm và đồ uống có thêm đường, chẳng hạn như nước ngọt và nước tăng lực. Tất cả những điều này đều có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, kéo theo đó là sự suy giảm năng lượng.

Bí quyết trường thọ của nhà ngôn ngữ học 111 tuổi

Bí quyết trường thọ của nhà ngôn ngữ học 111 tuổi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Trường thọ là mong muốn chưa bao giờ cũ đối với con người. Tuy nhiên, điều tưởng chừng lớn lao này lại có thể đến từ những thói quen sống vô cùng nhỏ nhặt.

Thời điểm mang thai khỏe cho mẹ, tốt cho con sau tiêm phòng HPV

Thời điểm mang thai khỏe cho mẹ, tốt cho con sau tiêm phòng HPV

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Tiêm phòng HPV không ảnh hưởng đến việc mang thai nhưng thời điểm có con tốt nhất sau khi tiêm là bao giờ thì dường như chị em không hay biết.

Giọt nước mắt hạnh phúc của những cặp vợ chồng dành cả tuổi xuân để … ‘tìm con’

Giọt nước mắt hạnh phúc của những cặp vợ chồng dành cả tuổi xuân để … ‘tìm con’

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GiadinhNet - Kinh tế ngày càng cạn kiệt, tinh thần suy sụp, hoang mang, thậm chí đã có lúc hai vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” nghĩ đến chia tay nhưng rồi, tình yêu thương, khát khao “tìm con” đã vực lại tinh thần cho họ để cùng nhau tiếp tục cố gắng.

Đối tượng nào dễ bị hẹp bao quy đầu và dấu hiệu cần đi khám?

Đối tượng nào dễ bị hẹp bao quy đầu và dấu hiệu cần đi khám?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Hẹp bao quy đầu còn khiến dương vật bị kìm hãm phát triển, có thể ngắn hơn và quy đầu nhỏ hơn so với bình thường. Nam giới bị hẹp bao quy đầu bị đau khi dương vật cương cứng hoặc đau khi quan hệ tình dục.

Top