Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vi sinh

Nghề y - nghề nguy hiểm (3): Ở nơi nguy cơ lây nhiễm cao

Nghề y - nghề nguy hiểm (3): Ở nơi nguy cơ lây nhiễm cao

Y tế

GiadinhNet - Nếu ví y học như một cái cây thì y học lâm sàng là hoa quả, còn y học cận lâm sàng là gốc, rễ, thân cành.

Top